Khách hàng

Ngày nay, dịch vụ của Linh Minh đã chiếm được lòng tin của nhiều khách hàng. Dịch vụ của Linh Minh đang được sử dụng rộng rãi và phổ biến ở Việt Nam. Sau đây là danh sách khách hàng tiêu biểu và khách hàng truyền thống của công ty:

 

·        The Japanese School of Ha Noi
·        Hamaden Factory of Viet Nam
·        Showa Denko Viet Nam
·        Tenma Viet Nam
·        Toy Denso Viet Nam

                

·        Nippon Seiki Viet Nam
·        Denyo Vietnam Viet Nam
·        Musashi Viet Nam
·        Terumo Viet Nam
·        MUFG Bank Viet Nam
·        Amagasaki Pipe Viet Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

·        Toyoda Gosei Viet Nam

Tin Liên Quan